Aby wyłączyć aplikację AppCenter należy wykonać poniższe kroki:
Krok 1: Kliknij User -> Admin Login
Krok 2: W polu "Enter Password" należy wpisać "mobile" i zatwierdzić klikając przycisk "OK"


Krok 1
Krok 2


Krok 3: Kliknij Admin -> Exit

Krok 4: Należy potwierdzić wykonanie resetu poprzez kliknięcie w przycisk "Yes"


Krok 3
Krok 4