Przypisanie portów COM różni się w zależności od typu urządzenia.
Proszę odnieść się do tabeli poniżej.


COM ORP/ORS (OX-10P/S)
ORC (OX-10C)
M3 BLACK
UL10
M3 ORANGE (OX-10)
0 Vehicle Cradle Serial
Vehicle Cradle Serial
- - Vehicle Cradle Serial
1 Phone(ORS only)
- - - -
2 GPS
- GPS
- GPS
3 - GPS
- GPS
-
4 RFID
RFID
- - -
5 BT(open port)
BT(open port)
BT BT(open port)
-
6 Scanner
Scanner
Scanner
Scanner
Scanner
7 USB to Serial (ActiveSynC)
USB to Serial (ActiveSynC)
USB to Serial (ActiveSynC)
USB to Serial (ActiveSynC)
USB
8 Serial
Serial
Serial / Vehicle Cradle
Serial
Serial
9 BT(Serial)
BT(Serial)
- BT(Serial)
BT (MS, SS1)
MOC1 RFID -> COM4 open
RFID -> COM4 open
- - RFID


W urządzeniach M3 ORANGE(OX-10)/SMART WM/ORP(OX-10P)/M3 BLACK moduł HSDPA(HC25) oraz HSPA+(PH8) wykorzystuje VCA1(USB).