Aby uruchomić Boot Menu wykonaj poniższe kroki:

1) Wyłącz urządzenie naciskając przycisk zasilania dłużej niż 10 sekund.

2) Przytrzymaj prawy przycisk nawigacji, a następnie naciśnij przycisk zasilania na krótko.


[PBOOT MENU]


1. USB Update [Aktualizacja USB]

2. SD Update [Aktualizacja karty SD]

3. Clean Boot - No [Twardy Reset]

4. Factory Reset - No [Wróć do ustawień fabrycznych]

5. Debug Msg - No [Komunikaty debuggera]

6. Device ID [Identyfikator urządzenia]

0. Exit [Wyjście]


Wyboru należy dokonać poprzez wciśnięcie przycisku na klawiaturze.