Problem z połączeniem poprzez ActiveSync z urządzniami posiadającymi system operacyjny z rodziny Windows Mobile występuje, po instalacji Windows 10 Creators Update. Opisane poniżej rozwiązania pozwalają przywrócić poprawne działanie usług ActiveSync.


Aby rozwiązać wyżej opisany problem należy wykonać poniższe kroki :


Rozwiązanie nr 1


Krok 1: Klikamy prawym przyciskiem myszy na przycisk "Start" -->  z rozwijanego menu wybieramy "Zarządzanie komputerem"

Krok 2: Wybieramy "Usługi i aplikacje"


Krok 1
Krok 2


Krok 3: Następnie wybieramy "Usługi"

Krok 4: Przesuwamy w dół listy i wybieramy "Łączność urządzeń z systemem Windows Mobile 2003" --> klikamy dwukrotnie


Krok 3  Krok 4


Krok 5: Po otwarciu okna wybieramy zakładkę logowanie

Krok 6: Zaznaczamy "Lokalne konto systemowe" (należy pamiętać aby nie zaznaczać opcji "Zezwalaj usłudze na współdziałanie z pulpitem"), a następnie klikamy "OK"  


Krok 5 Krok 6


Krok 7: Po wykonaniu powyższych kroków należy zrestartować komputer.


Rozwiązanie nr 2


Uruchom wiersz poleceń jako administrator i wykonaj poniższe polecenia:


REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RapiMgr /v SvcHostSplitDisable /t REG_DWORD /d 1 /f
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WcesComm /v SvcHostSplitDisable /t REG_DWORD /d 1 /f