Procedurę resetu fabrycznego (Factory Reset) należy wykonać w przypadku wystąpienia błędów, których nie da się usunąć poprzez miękki reset.


Uwaga: Procedura ta powoduje usunięcie danych zapisanych w pamięci terminala. Przed wykonaniem resetu wykonaj kopię zapasową potrzebnych danych oraz plików z folderu Flash Disk.


Aby wykonać reset fabryczny należy:

1. Wyłączyć terminal poprzez przytrzymanie przycisku zasilania powyżej 5 sekund (do momentu wyłączenia urządzenia)

2. Przytrzymać prawy klawisz nawigacyjny (strzałka w prawo) i wcisnąć przycisk zasilania

3. Po uruchomieniu BOOT MENU wybrać opcję 4) Factory Reset wciskając przycisk 4 na klawiaturze

4. Po zakończeniu czynności terminal uruchomi się ponownie